Klíč k životu

 

Nejste spokojeni se svým životem, se svým zdravím, vztahy nebo prací?  Metoda Klíč k životu může být jedním z nástrojů, jak změnit svůj pohled, svá přesvědčení, která se utvářela v minulosti a již nám neslouží a tím změnit svůj život. Z osobní zkušenosti vím, že může dojít k zásadním  změnám  v postoji či pocitech od strachu, smutku, pocitu viny k odvaze, nestrannosti, přijetí, radosti a pocitu míru či správnosti.

 

Podstatou systému Klíč k životu je najít klíčové okamžiky, ve kterých jsme si energii zablokovali. Uznáním, pochopením, přijetím, uvolněním si ji vrátit, abychom ji měli k dispozici teď a tady a mohli použít k našemu přelaďování a tvoření toho, co chceme.